Verseny- és fogyasztóvédelmi jog

Gazdasági társasági felvásárlásokkal, fúziókkal, cégcsoport bővítésével kapcsolatos tanácsadás; gazdasági megállapodások véleményezése a versenykorlátozás szempontjából; teljes körű képviselet versenyjogi ügyekben, versenyfelügyeleti eljárásban.

Versenyfelügyeleti és fogyasztóvédelmi panasz és bejelentés eszközlése a Gazdasági versenyhivatal irányába.

Kereskedelmi forgalomra vonatkozó fogyasztóvédelmi előírásokkal kapcsolatos komplex tanácsadás, véleményezés, fogyasztóvédelmi szabályzatok előkészítése, termék-megfelelősséggel, címkézéssel kapcsolatos tanácsadás; termékvisszahívással, ebből eredő kárral kapcsolatos ügyintézés, képviselet fogyasztóvédelmi hatóság által indított eljárásokban. Fogyasztóvédelmi bejelentések eszközlése, fogyasztói, forgalmazói igények érvényesítése.