Jogi Tanácsadás

Jogi tanácsadás írásban, illetőleg szóban a szakterületemhez tartozó ügyekben. Ügyintézési stratégia kialakítása, optimális a felmerülő költségekre is kiterjedő tájékoztatás a várható lépésekről intézkedésekről.

Peres és nemperes eljárásokban való képviselet

Perbeli képviselet ellátása polgári, munkaügyi, társadalombiztosítási, adójogi, közigazgatási valamint családjogi perekben. Perbeli képviselet első fokú peres eljárásban és fellebbezési eljárás során. .

Okiratszerkesztés

Szerződések, megállapodások, keretszerződések, szindikátusi szerződések készítése és véleményezése előzetes egyeztetések lefolytatása.