Gazdasági Társaságok alapítása, cégjogi ügyintézés

Cégalapítás hagyományos módon és szerződésminta alkalmazásával a költséghatékonyság érdekében. A polgári törvénykönyvben foglalt cégformák mellett közreműködés külföldi (offshore) cégek alapításában.

Legfőbb szervi ülések lebonyolítása, változásbejegyzési eljárás lefolytatása, változások cégjegyzéken történő keresztülvezetése.

Átalakulások – egyesülés, beolvadás, szétválás, kiválás, cégformaváltás – lebonyolítása.

Részvénynyomtatás eszközlése, immateriális részvényügyintézés.

Törvényességi felügyeleti eljárás indítása és lefolytatása.

Végelszámolás, csődeljárás felszámolási eljárás kezdeményezése és lefolytatása.