Társasági jog (Cégjog)

Az összes vállalati forma [a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti gazdasági társaságok, külföldiek magyarországi fióktelepe, kereskedelmi képviselet, európai részvénytársaság] létrehozása, átalakítása, teljeskörű ügyintézéssel és tanácsadással. Az Ön igényeinek legjobban megfelelő cégforma és székhely kiválasztása. Igény szerint székhelyszolgáltatás biztosítása. Tőkeemelés és leszállítás eszközlése, részvények dematerializálása és nyomtatása.

Társasági és szindikátusi szerződések, létesítő okiratok, belső ügyrendek, társasági jogi szempontból kötelező és a vállalat felelős működését meghatározó belső szabályzatok és ügyrendek [SZMSZ, igazgatósági, felügyelő bizottsági ügyrend, számviteli-, selejtezési-, pénzkezelési-, ügyviteli- és iratkezelési szabályzat; speciális tevékenységi körrel rendelkező vállalkozások esetében: minőségbiztosítási-, környezetvédelmi szabályzat] szerkesztése tanácsadással.

Vállalatfelvásárlási tranzakciók során a gazdasági társaság teljes jogi átvilágítása [due diligence], a vállalatfelvásárlás [M&A] teljeskörű lebonyolítása, üzletrész- és részvény átruházási szerződések szerkesztése. Üzletrészekkel, részvényekkel kapcsolatos biztosítéki jogok alapítása, érvényesítése. 

A gazdasági társaságok éves jelentését elfogadó éves rendes tag- és közgyűlések lebonyolítása, cégbírósági ügyintézéssel.

Gazdasági társaságok végelszámolása, csődvédelem és felszámolási eljárások lefolytatása.

Törvényességi felügyeleti eljárásban való képviselet, kapcsolódó peres- és nemperes képviselet.

Külföldi székhelyű (offshore) társaságok alapítása és fenntartása, képviselete.